המדע באתר זה הוא כללי ואין לראות בו הנחיה רפואית או המלצה לריפוי. בכל מקרה של בעיה יש לפנות לרופא המטפל ולפעול לפי הוראותיו.

הסבר על קטורת

הקדמה:
כיהודי שומר מצוות אני חש את הצורך להבהיר מספר נקודות הקשורות למצבים בהם אנשים פונים לעשיית קטורת לפני שאסביר טכנית איך לעשות קטורת או כל “טיהור” אחר.
חכמים ז”ל לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשכר ועונש.
על מצוות ומעשים טובים יש שכר (פעמים גם בעולם הזה) ולעבירות ומעשים לא טובים יש עונש (פעמים גם בעולם הזה).
על דרך הכלל:
לצדיקים שכר המצוות הוא בעולם הבא (למעט מצוות מסוימות שיש להן גם פירות בעולם הזה) לרשעים שכר המצוות הוא בעולם הזה, שהרי מעשיהם מעידים עליהם שאינם מאמינים בחיי העולם הבא.
לצדיקים נפרעים מהעבירות בעולם הזה (כדי לנקותם לפני הכניסה לעולם הבא)
לרשעים נפרעים מהעבירות בעולם הבא (“צדיק ורע לו רשע וטוב לו” – כאן בעולם הזה)

כשאדם חווה משברים או תקופה קשה או חוסר הצלחה מכל סוג שהוא (בריאות/כסף/זיווג)  ישנן שתי אפשרויות:
1. הוא צדיק והקדוש ברוך הוא נפרע לו מן העבירות ע”י ייסורים.
2. הוא לא צדיק אך הקדוש ברוך הוא מאמין שהוא יכול לתקן את דרכו, ולכן הוא
    “מאותת” לו שיש בעיה בדרך בה הוא הולך כרגע.

לסיכום:
אם אדם חושב שהוא יעשה עבירות, יקבל איתות מאיתו יתברך בדרך של ייסורים – בפרנסה/בריאות/זיווג, ישרוף כמה צמחים עם כמה אבנים ובזה יפתור את הבעיה, הרי שהוא חי בדמיונות.
קיים מושג כזה “קטורת” וידוע במסורת היהודית שהיו שורפים צמחים מסוימים ואבנים מסוימות לטיהור אך זאת לאחר שעשה האדם את ההשתדלות מצד תיקון המעשים, אחרת זה בבחינת כוסות רוח למת.

איך לעשות את ה-“טיהור” למעשה:
נקדים ונאמר שאין לראות באמור באתר המלצה לטיפול וכל אדם יעשה כפי הבנתו,
המידע כאן הינו לידע כללי בלבד, ואין כל התחיבות מצדנו שהדברים יועילו או לא יזיקו.

ישנן דרכים שונות לשימוש, אביא כאן שלוש ואני בטוח שתוכלו למצוא עוד.
1. ע”י ערוב הצמח / השרף במים ושטיפת הבית עם המים
    שיטה זו מתאימה בעיקר לאזוב ולאבן השאב.
2. ע”י שרפת הסממנים באש, באחת משתי האפשרויות:
    א. שוברים את הסממנים לגרגירים קטנים (כמו בורגול), מכניסים אותם לתוך קופסת
        פח של זיתים שלא צריכים ואת זה שורפים על הגז עד שמעלה עשן. עם העשן הזה
        מסתובבים במקום אותו רוצים “לטהר”.
    ב. שוברים את הסממנים לגרגירים בינוניים (כמו בורגול עבה), ואת זה מניחים על גחל
        כמו של נרגילה. כשמעלה עשן, מסתובבים עם זה במקום אותו רוצים “לטהר”.
        שיטה זו מתאימה כמעט לכל סוגי השרף והצמחים שקיימים.
3. ישנם המחזיקים את זה בשקית קטנה בתיק, או מתחת המזרון או בכניסה לבית.

איך לעשות טיהור בעזרת עופרת בשיטה המרוקאית:
1. לתוך קערה מוזגים מים ושמן.
2. מכניסים לתוך הקערה סכין (בתוך המים והשמן)
3. מתיכים את העופרת בכף מעל הגז.
4. מושיבים את המטופל אצל פתח הדלת .
5. מניחים את הקערה מעל ראשו
6. מטפטפים את העופרת הנוזלית לתוך הקערה.
7. אוספים את העופרת מהמיים ומתיכים אותה שוב
8. חוזרים על התהליך 3 פעמים.
9. בסיום התהליך, את המים מורחים על הרגלים (והידיים אם רוצים)
10. את העופרת אחרי הפעם השלישית לוקחים בשקית בכיס למשך שבוע.

זכר או נקבה מה לקנות ?
לרוב עושים אחד זכר ואחד נקבה לכל אדם.

יש כאלה שעושים לבן – עופרת זכר, ולבת – עופרת נקבה

בהצלחה ובשורות טובות . . .

Scroll to Top